İzmit Çevre Entegre Projesi (İÇEP)

12 Ara

İzmit Çevre Entegre Projesi (İÇEP)

İzmit temizlik firması ÇALIK GRUP Temizlik. Hızlı sanayileşmenin getirdiği tüm olumsuzluklar ile kirlenen doğa için, çok kapsamlı projelerin yaşama geçirilmesi gerekiyordu. * Evsel ve Endüstriyel Katı atıkların düzenli depolanabilmesi, * Evsel ve Endüstriyel atıksuların kollektörlerle toplanması ve arıtılabilmesi, * Endüstriyel ve klinik katı atıkların yakılarak bertaraf edilmesi, * On yılların sanayi atıksularına yataklık yapmış derelerin […]

Tümünü Gör